Lý do vì sao nên giặt quần áo?

li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-5li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-1

Theo một bài báo của đài BBC, “chúng ta thường xuyên phát tán tế bào da, xức dầu da và tiết ra mồ hôi trên mọi thứ mà chúng ta đang mặc“. Thực tế, một con người rụng khoảng 500 triệu tế bào da và một lít mồ hôi mỗi ngày . “Một ít dầu và mồ hôi không bao giờ làm tổn thương bất cứ ai, nhưng đó không phải là vấn đề thực sự. “Vấn đề bắt đầu khi các vi khuẩn sống trên da của bạn tham gia, họ sống bằng cách ăn cơm và dầu da, và phá vỡ các protein này thành những sản phẩm phụ có mùi”, bài báo của BBC cho hay. Khi điều đó xảy ra, bạn bắt đầu gây mùi đến tất cả mọi người. Nhưng quan trọng hơn, bạn có thể bắt đầu gây rối cho sức khoẻ của bạn.
XUÂN LỘC LAUNDRY SẼ GIÚP BẠN GIẢI TỎA NỖI LO VỀ GIẶT QUẦN ÁO.

li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-3li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-4li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-5

FREE SHIP 100% CHO KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIẶT ỦI TẠI XUÂN LỘC LAUNDRY TẠI CÁC QUẬN 1,3.
(GIẢM 50% PHÍ SHIP CHO CÁC QUẬN 5,10,8,4)
Chi phí: 10.000/kg (dưới 5kg được tính 1 lần giặt = 75.000)
Gói theo tháng: 360.000/ 5 lần giặt / tháng
Thời gian: 24h giao nhận quần áo.
Ưu điểm:
– Quần áo trắng và màu giặt riêng, mỗi khách hàng sử dụng riêng biệt 1 máy.
– FREE ỦI 3 ÁO SƠ MI
Hotline: 0908 418 036 ( Hiếu)
Địa chỉ: 51/36/01 Cao Thắng, P.3, Q.3
——————————————————————————
According to an article on BBC, “we’re constantly shedding skin cells, oozing skin oils, and secreting sweat onto everything we’re wearing. In fact, a human sheds about 500 million skin cells, and a liter of sweat, every day.”
A little oil and sweat never hurt anyone, but that’s not really the issue. “The problem starts when the bacteria living on your skin get involved. They live by feasting on your sweat and skin oils, [and] breaking the proteins in those down into smelly by-products,” the same BBC article noted. When that happens, you start to offend everyone within a 10-foot radius. But more importantly, you can start to mess up your health.li-do-vi-sao-giat-quan-ao-anh-7

XUAN LOC LAUNDRY WILL HELP YOU.
FREE SHIP 100% FOR FIRST CLIENT USING THE LAUNDRY LAUNCHER SERVICE IN DIST 1, DIST 3.
(REDUCE 50% SHIP CHARGES FOR THE DISTRICT 5,10,8,4)
Cost: 10,000 / kg (less than 5kg is charged for one laundry = 75,000)
Monthly package: 360,000 / 5 times of washing per month
Time: 24h delivery of clothes.
Advantage:
– White clothes and laundry separately, each customer uses a separate machine.
– FREE IRON: 3 SHIRT/PACK
Hotline: 0908 418 036 (Hieu)
Address: 51/36/01 Cao Thang, Ward 3, District 3

Bình luận