💄👗👑Khách Hàng Sửa Quần Áo Thương Hiệu Cao Cấp Quốc Tế

 🌸Chị Hoàng Trúc – một vị khách gây nhiều cảm hứng đã liên hệ trực tiếp đội ngũ sửa quần áo của Shop Xuân Lộc vào một buổi chiều tại con hẻm 51/36/01 Cao Thắng để hoàn thiện những chiếc Đọc tiếp…